W a a r s c h u w i n g


Al het hier beschrevene komt geheel en alleen voort uit ervaring en waarneming van de schrijver.

Ook bevat dit script vele visies, tips en beweringen.

Gelieve echter in het geschrevene geen enkele authoriteit te erken- nen, want alleen dat heeft waarde wat geverifiŽerd kan worden uit eigen ervaring en inzicht.

                                                                                           
O. Hilrich
Niets uit dit script mag voor commerciele doeleinden worden overgenomen zonder schriftelijke toestemming van de publicist.