o

o

                                                                *
 
Een techniek voor totale mentale en fysieke ontspanning om jezelf te leren
     moeiteloos te komen tot een mentaal ontspannen positieve levens-
         toestand, en deze te leren continueren in je dagelijks leven. 

                           Voor alle pagina's:  de rode ster
                        

Techniek totale ontspanning


Dit hoofdstuk bevat de uitgebreide beschrijving van een eenvoudige tech- niek voor totale ontspanning welke de basis vormt voor al wat op deze site  beschreven is.
Een onmisbare hulp bij het leren leven in een zo veel mogelijk ontspannen positieve levenskwaliteit is de simpele kunst te leren van bewuste mentale en fysieke ontspanning. 

De volgende stap is deze "kunst" in de dagelijkse praktijk van je leven te brengen.
Zij vormt de basis, en bevat de de clou van een leven in een zo veel mogelijk ontspannen positieve levenskwaliteit.

 

De beste omstandigheden om te leren je totaal te ontspannen zijn over het algemeen: een rustige, goed geventileerde ruimte met vlakke vloer die niet te koud is, met daarop een kleedje of dubbelgevouwen deken of zo.

Op bijvoorbeeld stenen vloeren is misschien een iso-matje aan te raden. Een (zachte) matras is aanvankelijk minder geschikt, maar later maakt het niet zo veel meer uit.

Kleding moet liefst comfortabel, niet knellend en voldoende warm zijn (event. een deken gebruiken).
Voelbare sieraden en polshorloges kunnen meestal ook beter af zijn.
                                
 

Steeds beginnen vanuit een toestand van ongedwongen inner- lijke vriendelijkheid; wanneer dat niet meteen lukt, even denken aan positieve herinneringen, paradijsachtige fantasiŽn, of even denken aan zeer hartelijk lachen.

Dit kan helpen bij het leren loslaten van (onbewuste) negativi- teit en mentale spanning, en zo te komen tot de mentaal ont- spannen toestand van innerlijke vriendelijkheid.

Vervolgens wat lichte en rustige rek- en strek-oefeningen doen, en daarna plat op je rug op de grond gaan liggen.
Hielen (bijna) tegen elkaar, en je gestrekte armen met handen (bijna) tegen je lichaam op de grond in de meest ontspannen houding met het hoofd in balans.

Je ogen dicht, of (even goed) je ogen open op een punt gericht recht naar boven, om niet weg te dromen of in slaap te vallen.

Vooral je mentale ontspanning van ongedwongen innerlijke  vriendelijkheid niet vergeten.

 

Nu even een paar keer diep uitademen en proberen bij elke uitademing de zwaarte te voelen van eerst je ledematen, en daarna langzamerhand het gehele lichaam; bij voeten en tenen te beginnen.

Wanneer het niet lukt, voet en been even een haartje optillen en weer loslaten. Net genoeg om het verschil in spierspanning te voelen.
Aanvankelijk sommige spieren eventueel even krachtig aan- spannen om ze daarna ineens weer los te laten, om de ont- spanning en zwaarte  duidelijker te  kunnen  voelen.

Langzamerhand nu vanaf de voetzolen systematisch met je aandacht alle spieren van het gehele lichaam afgaan tot en met je kruin.
Vooral het hoofd, en ook kaak, gezicht, ogen en mond niet ver- geten; alsook de spieren van bekkenbodem, buik, borst, schou- ders en nek.

Vervolgens weer teruggaan met je aandacht naar je voeten, en weer het gehele lichaam afgaan en "zoeken" naar plaatsen waar nog spanning overgebleven is.
Wanneer die gevonden wordt en met het uitademen losgelaten, volgt er soms een kleine kettingreactie en ontspannen er ook nog andere spieren of spiertjes die vergeten waren.

Soms kan het zijn, dat onbedoeld ergens in je lichaam een spier of heel klein spiertje begint te trillen; dit is geen probleem, maar slechts een normaal bijverschijnsel van ontspanning en duurt meesal niet langer dan een paar seconden of hooguit minuten.
Meestal kan dat na enige tijd ook bewust losgelaten worden, maar het behoeft geen enkele storing te vormen.

Wanneer de problemen van de komende of voorbije dag in je opborrelen, negeer hen dan even als volkomen onbelangrijk, en keer  weer terug met je aandacht naar je ontspannen innerlijke vriendelijkheid, ademhaling en totale ontspannenheid.

 

Na verloop van tijd is er geen spanning meer te vinden en is het lichaam als dat van een slapende kat; wanneer iemand een pootje optilt en weer loslaat valt het slap naar beneden alsof het een levenloos lapje is.

Hoewel er op een gegeven moment geen enkele spanning meer lijkt te zijn, kun je toch bij elke uitademing nog iets aan span- ning loslaten, en als het ware voelen wegstromen en nog ietsje meer zwaarte voelen.
Dit is de essentie van de techniek. Het voelt alsof je levens- energie de spanning uit je lichaam drijft.

Bij elke uitademing dus steeds weer spanning proberen los te laten, en kijken of je een zekere zwaarte kunt voelen.
Steeds weer proberen te ontdekken waar nog subtiele (onbe- wuste) spannig overgebleven is of terugekomen enz.

In dat hele proces is steeds je totale aandacht bij het bewust waarnemen van spanning, ontspanning, zwaarte, ademhaling en moeiteloze innerlijke vriendelijkheid.

Het is een heerlijke subtiele innerlijke speurtocht van je aan- dacht door je gehele lichaam en je ervaart bewustheid en innerlijke stilte . . . . . .

 

Aanvankelijk zal het waarschijnlijk al gauw gebeuren dat na enige tijd je aandacht afdwaalt naar allerlei gedachten of ge- luiden van buitenaf.
Dit is geen enkel probleem, wanneer je hen zodra je hen ontdekt onbelangrijk maakt, en met je aandacht weer teruggaat naar je ademhaling en zwaartegevoel, en vervolgens weer even het ge- hele lichaam afgaat, of er geen nieuwe spanning is ontstaan; en vooral of je mentale toestand van oprechte en moeiteloze inner- lijke vriendelijkheid niet verloren is gegaan; enz.

Wanneer je geluiden van buitenaf als agressief ervaart, kijk dan of je je weerstand kunt loslaten en de dingen kunt aanvaarden zoals ze zijn, en kunt zijn in een toestand waarin alles o.k. is. Waarin ook blaffende honden, ruziŽnde kinderen, enz. erbij horen, maar volkomen onbelangrijk zijn.

 

Wanneer je in je meest totale ontspannenheid bent kun je  kijken of je in deze toestand je ego-loze 'zijn' en je allerzuiverste innerlijke integriteit kunt ervaren.

Niet integer "willen" zijn, doch slechts waarnemen of er werkelijk zuivere innerlijke integriteit is; en zo niet, dan kun je je afvragen hoe die dan wel is.

Je kunt je allerzuiverste innerlijke vriendelijkheid en integriteit ook leren vinden door herkennen en leren loslaten van zeer subtiele spanningen in je hoofd, bijvoorbeeld achter je ogen of misschien ook in je gezicht.

Ook alle beschreven technieken voor het vinden of zijn in je allerzuiverste innerlijke integriteit kun je toepassen tijdens deze ontspanning (en ook afwisselend of gecombineerd).

 

Na de ontspanning niet te snel overeind komen en het lichaam even de kans geven zich aan te passen.
Bij te snel overeind komen kan duizeligheid ontstaan, door een plotseling gebrek aan bloed in de hersenen.
Het hart moet ook weer even op gang komen, want in totale ontspanning verlaagt zowel de ademhaling als de hartslag.

Aansluitend op de ontspanning is het de mooiste gelegenheid om probleemloos te genieten van duizend dingen; de zon, je ontbijt, je douche, enz.

Probeer deze toestand van ontspannen positieve levenskwaliteit zo lang mogelijk voort te zetten, en ervaar hoe snel je deze nog kwetsbare toestand weer kunt verpesten met je oude dagelijkse problemen.

Hier ontstaat besef van je eigen verantwoordelijkheid en keuze- vrijheid.

Dagelijkse toepassing van de hier beschreven bewuste totale ontspanningstechniek is de mooiste basis voor het leren leven in een ontspannen positieve levenskwaliteit.

 

Vanuit je totaal ontspannen toestand in totale aanvaarding, waarin je werkelijk alles als o.k. ervaart, zul je na verloop van tijd ook kunnen ontdekken dat er een mentale ontspannenheid bestaat die bijna niet meer in woorden is uit te drukken.
In deze ontspannenheid kun je een zo precieze harmonie erva- ren met dat wat is, dat het als het ware deel van je is, of waar- in je deel bent van dat wat is.

Maar je kunt er niet naar zoeken, want deze woorden zijn niet precies genoeg.
Je kunt het slechts "per ongeluk" ervaren; ontdekken, wanneer je blijft zoeken naar je meest totale ontspannenheid, in een toestand van je allerzuiverste innerlijke integriteit en innerlijke "meegaandheid".

"Meegaandheid" is nog iets verder dan weerstand-loosheid.

 

Ook na verloop van tijd, maar voor sommigen misschien al eer- der, zul je in het "zwaarte"-gevoel van je totale ontspanning je eigen levensenergie kunnen gaan ontdekken, die "normaal" in (veelal onbewuste) spanning en stress geblokkeerd is.

Zij wordt langzamerhand steeds groter en sterker naarmate we onze spanningen beter kunnen loslaten.
En zij is van essentieel belang voor het ervaren van een wer- kelijk intens positieve levenstoestand.
 

Naarmate zij intenser en sterker wordt zul je er steeds meer van kunnen genieten.
En wanneer je daarvoor kiest, zul je ook steeds meer met het mysterie van deze energie in aanraking kunnen komen en hierdoor ook met wat ik slechts kan noemen: "het wonder van het mysterie van het bestaan".

Op den duur zul je kunnen waarnemen hoe tijdens je ontspan- ning zowel je innerijke vriendelijkheid als je innerlijke integriteit steeds meer versterkt en verheldert door het steeds meer toe- laten van deze energie . . . . .

Hierdoor ontstaat er ook steeds meer innerlijke vrijheid, en je gaat steeds meer ervaren wat werkelijke innerlijke vrijheid is.

Bij elke uitademing geef je je levensenergie steeds meer de ruimte in alle plaatsen in je lichaam.
Dit doe je in feite door nog steeds meer zeer subtiele en onbe- wuste spanningen los te laten.

Echter hierbij kun je ook ervaren, dat h
oe zuiverder je integri- teit, hoe totaler ook je innerlijke vriendelijkheid, en hoe meer je hiermee ook je energie de ruimte geeft. En hoe meer je haar de ruimte geeft, hoe groter en sterker zij wordt, en hoe totaler weer je innerlijke integriteit en innerlijke vriendelijkheid enz. . . .

Zo ontstaat er een steeds meer en steeds intenser genieten van je innerlijke vriendelijkheid, innerlijke integriteit en innerlijke vrijheid, en van deze wonderbaarlijke energie . . . . . .


Vanuit deze "techniek" kun je ook nog verder expirimenteren met de technieken van hoofdstuk 10. , en vervolgens ook nog je eigen technieken en beste omstandigheden gaan ontdekken.

En zo zul je op den duur steeds meer vanuit je allerdiepste en allerzuiverste essentie kunnen gaan leven.

 

Goede gelegenheden voor bewuste, langdurige, diepe en totale ontspannig zijn:  's avonds  voor  het  slapen  gaan,  en  ook
's nachts in bed (bij event. slaapproblemen na ook wat rek- en strek-oefeningen en op de grond); echter vooral 's morgens na het wakker worden. 
Of, het allerbeste (en vooral in je "leer-periode"), 's morgens na het opstaan.

Echter ook allerlei andere momenten van de dag zijn geschikt, al naar gelang ieders persoonlijke omstandigheden.
's Nachts, of 's morgens bij wakker worden en op allerlei momen- ten overdag ook gewoon zonder de voorafgaande rek- en strek- oefeningen.

Vooral in het begin zal het ontspannen echter veel gemakkelijker gaan na wat rustig en lichtjes rekken en strekken van alle ver- stijfde spieren.

Langdurige bewuste ontspanning is over het algemeen beter voor dan na het eten.
Echter beter na het eten dan niet.

Probeer ook gedurende de dag zo vaak mogelijk alle dingen even onbelangrijk te maken en naar je positieve ontspannen toestand terug te keren en je meest totale levensenergie te ervaren.
Hiervoor hoef je dus niet altijd plat op de grond te gaan liggen.
Probeer ook te ontdekken welke de beste momenten en omstan- digheden hiervoor zijn.

 

Belangrijk is ook nog, zo veel mogelijk te leven in harmonie met je fysieke natuur.

Voor een ontspannen positieve levenskwaliteit is het het beste om steeds zo vroeg te gaan slapen, dat je geen wekker hoeft te zetten om op tijd wakker te worden.

Recent onderzoek schijnt uitgewezen te hebben dat de moderne westerse mens  + 9,5 uur slaap per dag nodig heeft.

Een fysiek effect: betere ontgiftings-functie van de lever voor het bloed  's nachts.
Daarom raadt men ook aan, minstens drie a vier uur voor het slapen gaan niets meer te eten.

Voldoende slapen is: Ťcht "uit"-slapen.

Wanneer je te laat naar bed bent gegaan is de beste manier de schade zo veel mogelijk te herstellen door elk uur dat je te weinig geslapen hebt te compenseren met een kwartier totale ontspanning voor of na het opstaan.

Na een acht-urige nachtrust dus ongeveer twintig minuten totale ontspanning extra.
Een noodmaatregel eigenlijk voor het zo veel mogelijk behouden van een ontspannen positieve levenskwaliteit.

Overigens is twintig minuten ook een goede tijd om als minimum aan te houden voor je dagelijkse totale ontspanning op de grond. Een half uur is echter beter.
En vooral wanneer je ervoor kiest steeds verder te gaan in je ontspanning kunnen langere tijden je helpen.

 

Ook voldoende lichaamsbeweging is van belang; zowel voor je fysieke gezondheid en om je lichamelijk goed te voelen, als voor stimulans van je totale levensenergie.

Probeer ook steeds zo min mogelijk een gedreven mens zijn.   ("ik moet" ...stress).
Wanneer je "moet" rennen, ren dan, maar laat tijdens dat ren- nen je obsessie los, en ren op een ontspannen positieve manier, waardoor je even vergeet waarvoor je rent, en kunt genieten van dat rennen.

Wanneer je dan tůch ergens voor te laat bent kun je dat dan ook gemakkelijk aanvaarden, omdat je dan toch al in een ontspannen positieve toestand bent. 

In zeer geŽmotioneerde of hectische omstandigheden met ande- ren is het moeilijker (mentale) spanningen los te laten.
Soms is het dan beter eerst andere omstandigheden op te zoeken.

Wie totale ontspanning eenmaal geleerd heeft, kan het toe- passen in bijna alle houdingen en levensomstandigheden.

En, eenmaal geleerd, maar in de hectiek van het leven ver- waarloosd en vergeten, kan het zelfs na jaren zo weer opgepakt worden.
Het is iets als het leren kennen van een weg.